Privacy

Home / Privacy

PRIVACY POLICY VAN TOPCAUBERGCHALLENGE:

TopCaubergChallenge  respecteert uw privacy en draagt zorg dat de persoonlijke informatie die er wordt verstrekt vertrouwelijk worden behandeld, volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
TopCaubergChallenge gebruikt persoonsgegevens die uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en die in het kader van de dienstverlening en bedrijfsvoering nodig zijn, die nodig zijn voor een overeenkomst of wettelijk verplicht zijn.

Een overzicht van de persoonsgegevens die TopCaubergChallenge verwerkt: – Voor- en achternaam –  Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Financiële gegevens zoals bank of giro rekeningnummer.

TopCaubergChallenge  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen, ook na afloop van onze dienstverlening. TopCaubergChallenge verstrekt nooit aan derden.

TopCaubergChallenge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van de dienstverlening; Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures; beveiliging van netwerkverbindingen; deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening; implementatie van beveiligingsbeleid;  indringeralarm op het bedrijfspand; verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes; logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;  opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

TopCaubergChallenge verzamelt geen gegevens van de gebruikers van haar site .

Over het algemeen kunt u deze website bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken.
Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en bankgegevens in te vullen.

TopCaubergChallenge gebruikt uw gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van een reservering en om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u verder te informeren over relevante en aanstaande activiteiten. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die u aan TopCaubergChallenge geeft, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren. In alle gevallen zal de uiterste zorgvuldigheid betracht worden met uw persoonlijke gegevens.

BEVEILIGDE VERBINDING
Al uw gegevens worden via deze website verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

REAGEREN OF VRAGEN?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.TopCaubergChallenge.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is TopCaubergChallenge niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.TopCaubergChallenge.nl. TopCaubergChallenge heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto’s en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. TopCaubergChallenge is een geregistreerd bedrijf. Overige merken en logo’s op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. TopCaubergChallenge behoudt al haar rechten voor.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopCaubergChallenge mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Informatie over toepassing van cookies op deze website
Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ze worden gebruikt om de Platformen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op je computer kun je cookies die al geplaatst zijn verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help-functie van je browser. In deze cookieverklaring lichten we toe welke cookies er worden geplaatst en met welke doelen.

Noodzakelijke cookies

TopCaubergChallenge  gebruikt cookies om het platform goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatsen we bijvoorbeeld een cookie die ervoor zorgt dat je ingelogd blijft. Je kunt deze cookies blokkeren via je browser, maar het kan zijn dat de Platformen dan minder goed functioneren.

Overige cookies

Naast de cookies die noodzakelijk zijn om het platform te laten functioneren worden nog een aantal andere cookies gebruikt.

Social media buttons

Op het platrform zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken, namelijk Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Youtube. Deze buttons plaatsen cookies.

De buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. TopCaubergChallenge  heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De bedrijven achter deze sociale netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principles en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google Analytics

Via de Platformen wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. TopCaubergChallenge gebruikt deze dienst om te analyseren hoe bezoekers de Platformen gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. TopCaubergChallenge heeft hier geen invloed op.

Google Maps

TopCaubergChallenge  kan ook gebruik maken van Google Maps. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden.

Zowel de informatie van Google Analytics als Google Maps wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U kunt zich afmelden voor de Google Analytics-cookies via een browser add-on.

Video cookies

Op sommige pagina’s op de Platformen zijn YouTube en video’s geplaatst. Als je de video afspeelt, worden er door YouTube cookies geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube vind je op de YouTube website.

Advertentie cookies

Op TopCaubergChallenge worden geen advertenties getoond. Via de website van derden kunnen echter wel advertenties geplaatst worden. De aanbieders van deze advertenties kunnen cookies plaatsen waar wij geen invloed op hebben. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van de aanbieders van deze advertenties.

Wil je geen advertentiecookies ontvangen, dan kun je dat aangeven door “do not track” add-ons in je internetbrowser te installeren. Ook kun je de cookies van derde partijen weigeren door de instellingen van je browser aan te passen. Zonder advertentie cookies worden nog steeds advertenties getoond, maar deze zijn niet langer aangepast aan je interesses.

Beheer van cookies
Je kunt reeds geplaatste cookies altijd verwijderen via je je browserinstellingen. Je kunt daar ook zelf voorwaarden instellen waaronder cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van je browser kun je vinden in de help-functie van je browser. Zonder cookies kunnen sommige functies van de Platformen mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.
U kunt ook gebruik maken van het programma GHOSTERY om duidelijk zichtbaar te maken welke cookies actief zijn. Hiermee kunt u ze ook weigeren of verwijderen. Het programma GHOSTERY kunt u downloaden en aan uw internetbrowser vastkoppelen dat doet u via deze link: https://www.ghostery.com/